Jan.
13
 
Síklaki István: Az önámítás haszna és kára
2022. január 13. csütörtök, 08:30 -
Café 57, 1025 Budapest, Pusztaszeri út 57.
Részletek
Az önámítás vagy önáltatás vagy önmagunk megtévesztése olyan fogalmak, amelyekhez negatív érzelmek, ítéletek társulnak. Eközben mindennapi életünk egyik legfontosabb jelensége, alapvető szerepet játszik a lelki egyensúly fenntartásában épp úgy, mint a sikeres társas viselkedésben. Ebből következik, hogy a szó negatív felhangja ellenére lényeges hasznos funkciókat is betölt, hozzátartozik a normális társas viselkedésünkhöz. Mind pszichológiai mechanizmusait, mind funkcióját tekintve szorosan kapcsolódik egy másik, ugyancsak negatív felhangú, de az egész élővilágban alapvető viselkedéshez, mások – sikeres – megtévesztéséhez.
Legalapvetőbb megállapításunk az lesz, hogy a megtévesztés és önmegtévesztés mechanizmusai a tudattalan és tudatos pszichológiai mechanizmusok sajátos összjátékából jönnek létre. Az önámítás nézőpontjából áttekintjük az olyan alapvető kognitív folyamatokat, mint a döntés, az észlelés, a memória; a kontroll motívuma és annak változatos megjelenési formái a babonától az összeesküvéselméleteken át az igazságos világ illúziójáig; az énkép alakításától a kognitív disszonancián át a túlzott magabiztosságig; a meggyőzéstől a befolyásoláson át a manipulációig. Természetesen ekkora területet alaposan átfogni a rendelkezésre álló idő alatt lehetetlen, ezért arra törekszem, hogy a jelenségeket egy-egy példával illusztráljam és rámutassak a pszichológiai vagy akár idegtudományi alapjaira. E közben igyekszem szem előtt tartani, hogy milyen kárunk származhat az önámításból vagy éppen akár miként válhat hasznunkra.
Előadó
Síklaki István

Síklaki István szociálpszichológus, nyugalmazott egyetemi tanár

Klinikai pszichológusi diplomáját a hetvenes évek végén szerezte, ettől kezdve kognitív pszichológiai, szociolingvisztikai kutatásokat végezett az MTA Pszichológiai Kutatóintézetében. Ezzel párhuzamosan tanítani kezdett az ELTE-n. Mivel kutatásai szorosan kapcsolódtak az interperszonális és a tömegkommunikációhoz, oktatási témái inkább szociálpszichológiai jellegűek voltak, pl. a manipuláció szociálpszichológiája. Akadémiai pályája nagy részében főleg az ELTE-n és a Corvinus-on szociálpszichológiát oktatott, és ilyen kutatásokat végezett nyugalomba vonulásáig. Akadémiai pályafutásával párhuzamosan a kommunikáció és szociálpszichológia alkalmazott területét is intenzíven űzte kvalitatív közvélemény és piackutatóként, amit, noha kisebb intenzitással ma is folytat.

Helyszín
Café 57
1025 Budapest, Pusztaszeri út 57.