Ápr.
13
 
Fabiny Tamás: Felülről vezetett vezető
2022. április 13. szerda, 17:30 -
Continental Citygolf Club, 1037 Budapest, Perényi út 6.
Részletek
A vezető mindig az az ember, aki karizmával és talentumokkal kell, hogy rendelkezzék. E két fogalom mai használatával azonban nem egészen azonos a bibliai értelmezés: mind a talentum, mind a karizma felülről kapott ajándék. Leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy a jó vezető mindig felülről vezetett személyiség kell, hogy legyen. A karizmában a görög kharis szó kegyelmi ajándékot jelent, a talentum pedig Jézus egy példázatának összefüggésében érthető. Az előadás arra a kérdésre próbál választ adni, hogy miképpen sáfárkodhat valaki a kapott ajándékokkal, hogyan tudja azt úgy megvalósítani, hogy az ne csak az ő önmegvalósítását szolgálja, hanem mások javára legyen, harmadikként pedig Isten iránti felelősséggel párosuljon. Az elvi felvezetés után gyakorlati módon, ó és újszövetségi példákon keresztül fogom bemutatni azt, hogy Isten miként használ fel egyébként esendő embereket a közjó érdekében és egy felsőbb akarat jegyében. Egyebek mellett olyan személyekről lesz szó, mint József és testvérei, Jónás, Sámson és Dániel, valamint a gazdag ifjú, Nikodémus vagy Pál apostol. E bibliai példákon keresztül a mai vezetők felelősségét és eredményességét kívánom segíteni.
Előadó
Fabiny Tamás

Evangélikus lelkész, teológus, püspök.

1959-ben született Budapesten, édesapja dr. Fabiny Tibor evangélikus lelkész, egyháztörténész. 1977 és 1982 között a budapesti Evangélikus Teológiai Akadémián tanult. 1982-ben lelkésszé szentelték, ezt követően SiófokonKötcsén és Balatonszárszón szolgált segédlelkészként. 1984-85-ben, majd 1993-94-ben és 1997-98-ban Erlangenben, 1985-86-ban pedig Chicagóban folytatott külföldi teológiai tanulmányokat. 1986-tól kőbányai segédlelkész, majd 1987 és 1999 között ugyanitt gyülekezeti lelkész volt. 1996 és 2006 között a Duna Televízió külső munkatársa volt. 1999 és 2006 között az Evangélikus Hittudományi Egyetem Újszövetségi Tanszékének főállású oktatója (előbb adjunktusként, végül tanszékvezető egyetemi tanárként). Teológiai doktorátust és habilitációt is szerzett.

2005 decemberében, D. Szebik Imre nyugdíjba vonulása után az Északi evangélikus egyházkerület gyülekezetei püspöküknek választották. Hivatalába 2006. március 25-én iktatták be a miskolci evangélikus templomban. 2010 júliusában a Lutheránus Világszövetség Közép- és Kelet-Európáért felelős alelnöke lett Christoph Klein erdélyi szász püspök utódaként.

2017. november 24-én megválasztották a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspökének.

Helyszín
Continental Citygolf Club
1037 Budapest, Perényi út 6.