Ápr.
07
 
Pléh Csaba: Az evolúciós pszichológia és az üzleti élet
2021. április 07. szerda, 17:30 -
Online
Részletek
Az előadás az alábbi témákat fejti ki:
- Az evolúciós pszichológia üzenete: kőkorszaki szakik laknak a mai emberek fejében is.
- Minden, ami fennmaradt, funkcióval kellett bírjon.
- Nemcsak a természettel küzdünk, hanem egymással is
- Az emberi értelem: társas értelem
- Az emberi társas élet eredete: egymást gondolkodó és érző lénynek tartjuk
- A társas gondolkodás szerepe az üzleti életben
- A machiavelliánus és az empatikus/gondoskodó ember örök kettőssége
- Tudások az üzleti életben: a hasznos és az öncélú tudás küzdelme.
- Ami eredetét tekintve eszköz, hogyan szakadhat ki az érdekek világából?
- Közvetlen és közvetett darwinisták vitái.
Előadó
Pléh Csaba

Nyelvész és pszichológus, a Magyar Tudományos Akadémia és az Academia Europeae tagja.  Számos hazai és külföldi (Bécs, Stanford, Lyon, Bloomington) egyetem tanára.

Fő témája a megismerési folyamatok kognitív pszichológiája.

Kutatásaiban a mondatmegértés mechanizmusait vizsgálta kísérleti és fejlődési módszerekkel,  valamint a szövegemlékek sematizációs mechanizmusait.

Visszatérő témája a gondolkodás, az érzelmi és társas élet evolúciós értelmezése. Milyen hasznunk volt abból, hogy beszélni kezdtünk, hogyan viszonyul versengés és együttműködés egymáshoz az ember életében.